Kogleêre Inplantings

Kogleêre Inplantings – die enigste uitweg as ‘n gehoorapparaat nie meer sterk genoeg is vir ‘n gehoorverlies nie.

Wat is ‘n kogleêre inplanting?

‘n Kogleêre inplanting is ‘n elektroniese apparaat wat chirurgies onder die vel agter, die oor inplanteer word.  ‘n Dun draadjie word binne die koglea geplaas.  Dit verskaf gehoor aan ‘n kind of volwassene wat ‘n erg tot uitermatige gehoorverlies het.  Die inplanting vermy die beskadigde kogleêre haarselle en herlei die klanke direk deur die gehoorsenuwe na die brein.

‘n Kogleêre inplanting kan ‘n dowe persoon weer spraak laat hoor en kinders wat doof gebore is, help om spraak en taal te ontwikkel wat nie voorheen moontlik sou wees nie.

Volwassenes kry kogleêre inplantings om weer onafhanklik te kan funskioneer by die werk, weer aan familiegesprekke te kan deelneem en om weer sosiaal te kan verkeer.

Ouers wat kogleêre inplantings vir hulle kinders kry, doen so omrede hulle hul kind se volle potensiaal wil laat bereik deur vir hulle toegang tot spraak en taal te gee.  Hulle wil sorg dat hul kind akademies die beste kans het om as selfstandige onafhanklike volwassene eendag te kan funksioneer.

 

 Hoe werk ‘n kogleêre inplanting?

1.       Klank word opgevang deur die mikrofoon van die buitenste apparaat.

2.       Die buitenste apparaat skakel die klank om in ‘n digitale sein.

3.       Die kopstuk stuur hierdie digitale sein deur die vel na die binneste inplanting.

4.       Die binneste inplanting stuur die elektriese sein na die gehoorsenuwee.

5.       Die gehoorsenuwee stuur hierdie inligting na die brein wat dit dan as klank interpreteer.

 

Wie is ‘n kandidaat kogleêre inplanting?

‘n Volwassene is ‘n moontlike kandidaat wanneer:

          Hy/sy moet staatmaak op liplees om gesprekke te kan volg

          ‘n Gehoorapparaat nie voldoende versterking gee om in alledaagse situasies te kan funksioneer nie

          Die persoon se persoonlikheid begin verander om by sy onvermoë om te kan hoor aan te pas, bv. hy vermy familie geleenthede, groep kuiers, restaurante en die kerk.

          ‘n Persoon kan nie te oud wees vir ‘n inplanting nie.

‘n Kind is ‘n moontlike kandidaat wanneer:

          Gehoortoetse daarop dui dat hulle ‘n ernstige of uitermatige verlies in beide ore het.

          ‘n Gehoorapparaat nie voldoende versterking gee om in alledaagse situasies te kan funksioneer nie, veral in skoolverband.

          Die gehoorverlies veroorsaak dat die kind nie ouderdomstoepaslike spraak en taal ontwikkel nie.

          Kinders so jonk soos 10 maande kan inplanteer word.

 

Indien ‘n persoon belang stel om te weet of hy/sy ‘n geskikte kandidaat vir ‘n inplanting is, sal hulle deur ‘n span spesialiste volledig evalueer word om vas te stel of dit mees toepaslikste opsie vir hul gehoorprobleem is.  Vir meer inligting oor evaluasies en kogleêre inplantings, skakel gerus die Oorinstituut Kogleêre Inplantingseenheid by (012) 333-3155.

Message us!
1
Message us!
How can we help you?
Copyright 2020 Ear Institute | Privacy Policy | Articles